Pequinês

IMG-20180522-WA0066IMG-20180522-WA0055IMG-20180522-WA0059Ninhada de Pequinês

Macho e fêmeas!

Vacinados, vermifugados, com pedigree!

IMG-20180508-WA0087 IMG-20180508-WA0068 IMG-20180508-WA0076IMG-20180508-WA0084 IMG-20180508-WA0075 IMG-20180508-WA0044IMG-20180508-WA0080 IMG-20180508-WA0069 IMG-20180508-WA0065IMG-20180508-WA0085IMG-20180508-WA0078 IMG-20180508-WA0062IMG-20180508-WA0064 IMG-20180508-WA0045 IMG-20180508-WA0051